Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №72

Фото заходів

Дослідницька діяльність

Новорічні свята

Звіт роботи працівників дитячого закладу під час каран

Положення про заклади дошкільної освіти

Фото осені

Фото зимового свята

Групи

Ромашка

Калинка

Корисне для батьків

Публічна інформація

Звіти 2022

Кадровий склад згідно ліцензійних умов

Статут закладу

Структура управління закладу освіти

Освітні програми та компоненти

Мови освітнього процесу

Правила прийому до закладу

Додаткові освітні послуги

Фінансовий звіт липень 20

Благодійна допомога

Кошторис

Вакантні посади

Матеріально-технічне забезпечення

Річний звіт

Навчання осіб з особливими потребами

Звіт лютий 2021

Останні долучення

Травень 2022
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24 31
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Нд 1 8 15 22 29  

звіт 4

Дата додавання: 2022-02-16

Назад

Відгуки та коментарі

                  Додаток 4 до Порядку складання бюджетної  
                  звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
                  звітності фондами загальнообов'язкового державного 
                  соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                         
                         
                         
        Звіт            
  про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м)    
                                      за 2021 рік             
                         
                         
                      КОДИ
Установа     Полтавський дошкільний навчальний заклад  №72 "Веснянка"   за ЄДРПОУ 02145725
Територія     Полтавська             за КОАТУУ 5310137000
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування         за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -              
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(код та назва Типової програмної класифікації      
видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти        
                         
Періодичність:    квартальна (проміжна)                
Одиниця виміру:   грн. коп.                    
показники КЕКВ  та/або ККК Код  ряд  ка Затверджено на звітний    рік Затверджено на звітний період (рік)  1 Залишок на початок звітного періоду Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний     період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
усього у тому         числі на рахунках в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів - усього  Х 010 17208,45 0 0 0 0 17208,45 17208,45 0 0 0
у тому числі:                     0  
Поточні  видатки 2000 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата праці  2110 040                 0  
Заробітна плата 2111 050                 0  
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060                 0  
Нарахування на оплату праці 2120 070                 0  
Використання товарів і послуг 2200 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090                 0  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100                 0  
Продукти харчування 2230 110                 0  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120                 0  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки на відрядження 2250 130                 0  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140                 0  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Оплата теплопостачання 2271 160                 0  
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170                 0  
Оплата електроенергії 2273 180                 0  
Оплата природного газу 2274 190                 0  
Оплата інших енергоносіїв 2275 200                 0  
Оплата енергосервісу 2276 210                 0  
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230                 0  
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260                 0  
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270                 0  
Поточні трансферти 2600 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290                 0  
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300                 0  
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310                 0  
Соціальне забезпечення 2700 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 330                 0  
Стипендії  2720 340                 0  
Інші виплати населенню 2730 350                 0  
Інші поточні видатки 2800 360                 0  
Капітальні  видатки 3000 370 17208,45 0 0 0 0 17208,45 17208,45 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 380 17208,45 0 0 0 0 17208,45 17208,45 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 17208,45         17208,45 17208,45   0  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410                 0  
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420                 0  
Капітальний ремонт 3130 430 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0  
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440                 0  
Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 0,00         0 0   0  
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470                 0  
Реконструкція  та реставрація інших об’єктів 3142 480                 0  
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490                 0  
Створення державних запасів і резервів 3150 500                 0  
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510                 0  
Капітальні трансферти 3200 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530                 0  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540                    
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550                    
Капітальні трансферти населенню 3240 560                    
Внутрішнє кредитування 4100 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 580                    
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590                    
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600                    
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610                    
Зовнішнє кредитування 4200 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 630                    
Інші видатки 5000 640 х   х х х х х х х х
Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів                        
                         
                         
Керівник                    Матвієнко Ю. С.  
                      (ініціали,прізвище)
                         
Головний  бухгалтер                   Клименко О.М.  
                 

Ім'я:

Текст коментаря:

Введіть число, вказане на картинці