Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №72

Фото заходів

Дослідницька діяльність

Новорічні свята

Звіт роботи працівників дитячого закладу під час каран

Положення про заклади дошкільної освіти

Фото осені

Фото зимового свята

Групи

Ромашка

Калинка

Корисне для батьків

Публічна інформація

Звіти 2022

Кадровий склад згідно ліцензійних умов

Статут закладу

Структура управління закладу освіти

Освітні програми та компоненти

Мови освітнього процесу

Правила прийому до закладу

Додаткові освітні послуги

Фінансовий звіт липень 20

Благодійна допомога

Кошторис

Вакантні посади

Матеріально-технічне забезпечення

Річний звіт

Навчання осіб з особливими потребами

Звіт лютий 2021

Останні долучення

Травень 2022
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24 31
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Нд 1 8 15 22 29  

звіт 3

Дата додавання: 2022-02-16

                  Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності   
                  розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,звітності
                   фондами загальнообов'язкового державного соціального   
                  і пенсійного страхування  (пункт 1 розділу ІІ)  
                         
            Звіт            
      про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами      
        власних надходжень(форма №4-2м)          
        за 2021 рік             
                         
                         
                         
                      КОДИ  
Установа     Полтавський дошкільний навчальний заклад  №72 "Веснянка"     за ЄДРПОУ 02145725  
Територія                     Полтавська                за КОАТУУ 5310137000  
Організаційно-правова форма господорювання Орган місцевого самоврядування     а КОПФГ 420  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету              
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006-Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(код та назва Типової програмної класифікації        
видатків та кредитування місцевих бюджетів)   0611010 -Надання дошкільної освіти        
                         
Періодичність:  квартальна (проміжна)                  
Одиниця виміру: грн. коп.                  
показники КЕКВ та/або ККК Код  ряд  ка Затверджено на звітний    рік Залишок на початок звітного періоду Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний     період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)  
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків  
усього у тому         числі на рахунках в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків  
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Надходження коштів - усього Х 010 13031,98 0   -0,03 13031,98 Х Х 0,03   0,00
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 13031,98 Х Х Х 13031,98 Х Х Х Х  
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у при Х 030   Х Х Х   Х Х Х Х  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Державних і комунальних закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне прав Х 040   Х Х Х   Х Х Х Х  
Фінансування Х 050   Х Х Х Х Х Х Х Х  
Видатки та надання кредитів - усього  Х 060 13031,98 Х Х Х Х 13031,98 0 Х Х 0,00
у тому числі:                                                                                   Поточні видатки                  2000 070 13031,98 Х Х Х Х 13031,98 0 Х Х 0,00
Оплата праці і нарах.на заробітну плату 2100 080 0 Х Х Х Х 0 0 Х Х 0,00
Оплата праці 2110 90   Х Х Х Х     Х Х 0,00
 Заробітна плата 2111 100   Х Х Х Х     Х Х 0,00
 Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 110   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Суддівська винагорода  2113 120   Х Х Х Х     Х Х  
Нарахування на  оплату праці  2120 130   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Використання товарів і послуг 2200 140 13031,98 Х Х Х Х 13031,98 0 Х Х 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 13031,98 Х Х Х Х 13031,98   Х Х 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Продукти харчування 2230 170   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 0,00 Х Х Х Х 0,00   Х Х 0,00
Видатки на відрядження 2250 190   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210   Х Х Х Х     Х Х 0,00
  Оплата теплопостачання 2271 220   Х Х Х Х     Х Х 0,00
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230   Х Х Х Х     Х Х 0,00
  Оплата електроенергії 2273 240   Х Х Х Х     Х Х 0,00
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260   Х Х Х Х     Х Х 0,00
  Оплата енергосервісу 2276 270   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 0 Х Х Х Х 0 0 Х Х 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Поточні трансферти 2600 340 0 Х Х Х Х 0 0 Х Х 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350   Х Х Х Х     Х Х 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Поточні трансферти органам держ.управління інших рівнів 2620 360   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Соціальне забезпечення 2700 380 0 Х Х Х Х 0 0 Х Х 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 390   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Стипендії  2720 400   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Інші виплати населенню 2730 410   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Інші поточні видатки 2800 420   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Капітальні видатки 3000 430 0,00 Х Х Х Х 0,00 0 Х Х 0,00
Придбання основного капіталу 3100 440 0,00 Х Х Х Х 0,00 0 Х Х 0,00
Придбання обладнання і предметів довгостр.користування 3110 450 0,00 Х Х Х Х 0,00   Х Х 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Капітальне  будівництво (придбання) інших        об’єктів  3122 480   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Капітальний ремонт 3130 490   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду  (приміщень) 3131 500   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Реконструкція та реставрація  3140 520   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 560   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Капітальні трансферти 3200 580 0 Х Х Х Х 0 0 Х Х 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Капітальні трансферти органам держ.управління інших рівнів 3220 600   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 620   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Внутрішнє кредитування 4100 630 0 Х Х Х Х 0 0 Х Х 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 640   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Надання кредитів органам державного   управління інших  рівнів 4111 650   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670   Х Х Х Х     Х Х 0,00
Зовнішнє кредитування 4200 680 0 Х Х Х Х 0 0 Х Х 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 690   Х Х Х Х     Х Х  
                         
Заступник начальника управління освіти Департаменту освіти ПМР                 О.В. Кісільов

Назад

Відгуки та коментарі

Ім'я:

Текст коментаря:

Введіть число, вказане на картинці