Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №72

Фото заходів

Дослідницька діяльність

Новорічні свята

Звіт роботи працівників дитячого закладу під час каран

Положення про заклади дошкільної освіти

Фото осені

Фото зимового свята

Групи

Ромашка

Калинка

Корисне для батьків

Публічна інформація

Звіти 2022

Кадровий склад згідно ліцензійних умов

Статут закладу

Структура управління закладу освіти

Освітні програми та компоненти

Мови освітнього процесу

Правила прийому до закладу

Додаткові освітні послуги

Фінансовий звіт липень 20

Благодійна допомога

Кошторис

Вакантні посади

Матеріально-технічне забезпечення

Річний звіт

Навчання осіб з особливими потребами

Звіт лютий 2021

Останні долучення

Травень 2022
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24 31
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Нд 1 8 15 22 29  

звіт 1

Дата додавання: 2022-02-16

                      Додаток 2      
                      до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками 
                      та одержувачами бюджетних коштів,звітності фондами
                      загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного
                      страхування (пункт 1 розділу ІІ)  
                             
                             
              Звіт              
      про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м)    
                                          за 2021 рік             
                             
                             
                             
Установа     Полтавський дошкільний навчальний заклад  №72 "Веснянка"       за ЄДРПОУ 02145725
Територія     Полтавська                 за КОАТУУ 5310137000
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування       а КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  -              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -            
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   006 -Орган з питань освіти і науки      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(код та назва Типової програмної класифікації      
видатків та кредитування місцевих бюджетів)  0611010 - Надання дошкільної освіти            
                             
Періодичність:     квартальна (проміжна)                    
Одиниця виміру:   грн. коп.                        
показники КЕКВ Код  ряд  ка Затверджено на звітний    рік Залишок на початок звітного періоду Перераховано залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний     період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі
усього у тому         числі на рахунках в установах банків перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашеня заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в установах банків
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 10 245351,77 0     -126,99 228891,40 Х Х Х Х -7647,36  
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 20 224611,35 Х Х Х Х 228891,40 Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 30   Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 40   Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Х 50 0,00 Х Х Х Х 0 Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 60 20740,42 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки – усього Х 070 245351,77 Х Х Х Х Х 236411,77 0 0 0 Х Х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
у тому числі:                                  Поточні видатки  2000 080 245351,77           236411,77 0 0 0    
2000 80   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 0 Х Х Х Х Х 0 0 0 0 Х Х
Оплата праці  2110 100 0 Х Х Х Х Х 0 0 0 0 Х Х
Заробітна плата 2111 110   Х Х Х Х Х         Х Х
Грошове  забезпечення  військовослужбовців 2112 120   Х Х Х Х Х         Х Х
Суддівська винагорода 2113 130   Х Х Х Х Х         Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 140   Х Х Х Х Х         Х Х
Використання товарів і послуг 2200 150 245351,77 Х Х Х Х Х 236411,77 0 0 0 Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 160   Х Х Х Х Х         Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 170   Х Х Х Х Х         Х Х
Продукти харчування 2230 180 245351,77 Х Х Х Х Х 236411,77       Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 190   Х Х Х Х Х         Х Х
Видатки на відрядження 2250 200 0 Х Х Х Х Х         Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 210   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 220 0 Х Х Х Х Х 0 0 0 0 Х Х
 Оплата теплопостачання 2271 230   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата водопостачання  та водовід. 2272 240   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата електроенергії 2273 260   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата природного газу 2274 270   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата інших енергоносіїв 2275 280   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата енергосервісу 2276 290   Х Х Х Х Х         Х Х
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 300 0 Х Х Х Х Х 0 0 0 0 Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 310   Х Х Х Х Х         Х Х
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 320   Х Х Х Х Х         Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 330 0 Х Х Х Х Х 0 0 0 0 Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 340   Х Х Х Х Х         Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 340   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти 2600 350 0 Х Х Х Х Х 0 0 0 0 Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 360   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 370   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти урядам іноз.держав та міжн.організаціям 2630 380   Х Х Х Х Х         Х Х
Соціальне забезпечення 2700 390 0 Х Х Х Х Х 0 0 0 0 Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 400   Х Х Х Х Х         Х Х
Стипендії  2720 410   Х Х Х Х Х         Х Х
Інші виплати населенню 2730 3   Х Х Х Х Х         Х Х
1 2 420 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Інші поточні видатки 2800 430   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні  видатки 3000 440 0 Х Х Х Х Х 0 0 0 0 Х Х
Придбання основного капіталу 3100 450 0 Х Х Х Х Х 0 0 0 0 Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 460   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 470   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 480   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 490   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт 3130 500   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 510   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 520   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція та реставрація  3140 530   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 540   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 550   Х Х Х Х Х         Х Х
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 560   Х Х Х Х Х         Х Х
Створення держ.запасів і резервів 3150 570   Х Х Х Х Х         Х Х
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 580   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти 3200 590 0 Х Х Х Х Х 0 0 0 0 Х Х
Капітальні трансферти підприєм.(установам, організаціям) 3210 600   Х Х Х Х Х         Х Х
Кап

Назад

Відгуки та коментарі

Ім'я:

Текст коментаря:

Введіть число, вказане на картинці