Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №72

Фото заходів

Дослідницька діяльність

Новорічні свята

Звіт роботи працівників дитячого закладу під час каран

Положення про заклади дошкільної освіти

Фото осені

Фото зимового свята

Групи

Ромашка

Калинка

Корисне для батьків

Публічна інформація

Звіти 2022

Кадровий склад згідно ліцензійних умов

Статут закладу

Структура управління закладу освіти

Освітні програми та компоненти

Мови освітнього процесу

Правила прийому до закладу

Додаткові освітні послуги

Фінансовий звіт липень 20

Благодійна допомога

Кошторис

Вакантні посади

Матеріально-технічне забезпечення

Річний звіт

Навчання осіб з особливими потребами

Звіт лютий 2021

Останні долучення

Червень 2022
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24  
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

Структура управління закладу освіти

Дата додавання: 2018-02-05

                                                УПРАВЛІННЯ ПДНЗ (яслаадок) №72

1.             Управління ПДНЗ (ясла-садок) № 72 здійснюється управлінням освіти.

2.             Безпосередньо керівництво роботою ПДНЗ  (ясла-садок) № 72 здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади наказом управління освіти шляхом укладення контракту з дотриманням чинного законодавства. Завідувач має вищу дошкільну педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше ніж 3 роки та стан здоров’я який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Завідувач ПДНЗ:

-       здійснює керівництво і контроль за діяльністю ПДНЗ (ясла-садок) № 72;

-       відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу ;

-       діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;

-       розпоряджається за погодженням із засновником та управління освіти в установленому порядку майном і коштами ДНЗ і відповідає за збереження матеріально-технічної бази закладу;

-       приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ;

-      видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-      контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-      затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників;

-       контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-      підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-      організовує різні форми роботи співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-      щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово - господарську діяльність ДНЗ на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

3.             Постійно діючий колегіальний орган у ПДНЗ (ясла-садок) № 72 - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути:

Представники громадських організацій, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий ПДНЗ (ясла-садок) № 72.

Педагогічна рада закладу:

-       розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

-       організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-         приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х разів на рік.

4.                 Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу ДНЗ та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Термін їх повноважень становить один календарний рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

-      заслуховують звіт керівника закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-      розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово- господарської діяльності дошкільного закладу;

-      затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

5.             Функції ради виконують загальні збори.

Назад

Відгуки та коментарі

Ім'я:

Текст коментаря:

Введіть число, вказане на картинці